FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Zveme Vás na VÁNOČNÍ VEČÍREK queer studentského spolku CHARLIE! Bude se konat v pondělí 7. 12. od 20:00 v salonku Café Kampus (dříve Krásný ztráty) na Praze 1. Vstup je samozřejmě zdarma. Akce se ponese v neformálním duchu.

Máme pro Vás rovněž připraven doprovodný program. Můžete se těšit například na již tradiční duhový dort a krátký proslov Prezidenta Charlie nebo na zcela dobrovolnou a originální seznamovací hru. Další podrobnosti k programu budeme průběžně doplňovat. 

Těšíme se na Vás!

Za Výbor Charlie
Miroslav Daniel Marek
---
We invite you to the CHRISTMAS PARTY of the queer student association CHARLIE! Event will be held on Monday, 7 December from 8pm in the Lounge of Café Campus (formerly known as Krásný ztráty) in Prague 1. Admission is free of charge. The event is informal.

We’ve also prepared a programme for the event. You can look forward to the traditional rainbow cake and a short speech by the President of Charlie or a completely voluntary and original get-acquainted game. Further details of the programme will be posted later on this event page.

We look forward to see you there!

For the Board of Charlie
Miroslav Daniel Marek

All films are accompanied by original sound + Czech subtitles or Czech sound and English subtitles.

Charlie se 26.11.2015 zúčastní týdnu diverzity - od 16 do 18 nás najdete v místnosti 104 v budově FF na náměstí Jana Palacha.

Facebooková události

Doufáme, že si do 23. listopadu najdete čas k vyplnění mezinárodního výzkumu, který se ptá na vaši představu o měření inkluze LGBTI lidí (v angličtině).

We hope you will find the time to complete the attached Survey in the next three weeks (October 29 - November 23). The purpose of this Survey is to feed in civil society perspectives to a project being run by UNDP/OHCHR on developing a Global LGBTI Inclusion Index. We need civil society voices to help guide how LGBTI will be measured when it comes to international development!! Survey HERE

Rádi bychom vás informovali o tom, že na Valné hromadě 3.11.15 byl zdárně zvolen nový Výbor Charlie, z.s. ve složení:

We would like to inform you, that we have elected a new Board of Charlie, z.s. at the General Assembly on 3rd of November in this composition:

Prezident / President - Miroslav Daniel Marek

Viceprezidentka (+ členka Výboru odpovědná za aktivismus) / Vicepresident (board member responsible for activism) - Magdaléna Filková

Tajemník / Secretary - Miroslav Šubrt (pokračuje ve své funkci / continues in his function)

Pokladník / Treasurer - Jan Fiala

Člen Výboru / Board member - Branislav Balogh

Člen Výboru / Board member - Dalimil Matoušek

Člen Výboru / Board member - Daniel Mencl

Dále byla schválena změna stanov a to, že na Valné hromadě v listopadu se bude volit předsednictvo a na Valné hromadě v dubnu revizní komise.

We also changed Statues in this way: The General Assembly in November is intended to be used for election of new Board, meanwhile the General Assembly in April is for election of the Auditing Commision.

 

 
Charlie, z.s. Tě potřebuje! Kde? Na Valné hromadě 3.11.15 v restauraci U Kotvy ve Spálené.
Od kdy? Od 19:30.
We need you! Where? At our General Assembly on the 3rd of October at the restaurant U Kotvy (Spálená Street)
What time? 7:30 PM.

Úterý

19:00-00:00: Piknik / Picnic in Czech language, but foreigners are welcomed too     (Střelecký ostrov)

 

Středa

19:00-22:00: Modelový Duhový seminář / Model Rainbow Seminar     (Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37)

 

Čtvrtek

19:00-00:00: The Night Out Picnic / Anglicko-jazyčný piknik               (Střelecký ostrov)

 

Sobota

celý den: Stánek na Letné / Information Stand at Letná + Svatby na den / One Day Marriage

22:15-03:00 Night Picnic at Letná / Noční piknik na Letné - všichni vítáni :-)

 

V případě ztracení se možnost využít tel. 607 817 221 (nejlépe SMS). / In case of needing help contact (+420) 607 817 221 (SMS are best)

Pravidelné úterní setkání a The Night Out se v létě konají v Riegerových sadech (http://www.mapy.cz/s/jn2L). Můžete s sebou vzít libovolné dobroty. V případě deště nebo zimy se akce přesouvá do Klubu 21, Římská 21.

Regular Tuesday Meeting and A Night Out take place at Riegerovy sady (http://www.mapy.cz/s/jn2L) in the Summer. You can take any candies you like to share. In case of rain or cold weather we move to Klub 21, Římská 21. 

Pozor: Ne všechny akce se konají na tomto místě, sledujte události na Facebooku a zdejší kalendář.

Warning: Not all of these events take place at this site, see our Facebook or Calendar here.

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) pořádá v úterý 23. 6. debatu na téma LGBT rodičovství. Dorazte v 19:00 do Café V Lese na adrese Krymská 12, Praha 10.

 
LGBT* rodičovství je v současnosti žhavé téma, a proto jsme se rozhodli tak trochu přiložit polínko do ohně a rozdmýchat debatu na toto téma i pod naší podPROUDovskou hlavičkou. Podle statistik, vyrůstá v LGBT* rodinách v České republice kolem 900 dětí. Na jaké překážky tyto rodiny narážejí? S jakými reakcemi se v běžném životě setkávají? Jak se cítí a co zažívají děti, které ve stejno-pohlavních rodinách vyrůstají? Jaké právní a sociální zázemí je v současnosti v ČR a co lze s ohledem na vývoj v oblasti LGBT* práv v blízké budoucnosti očekávat?
Přijďte si o tom popovídat s odborníky, LGBT* rodiči a dětmi a to v úterý 23.6.2015 do Café V Lese.

Plánujete se svým partnerem potomka? Lámete si hlavu, co všec...hno to v dnešní společnosti obnáší a jak to vlastně vysvětlit svojí rodině a okolí? Víte, jak je to v České republice s možností umělého oplodnění, adopce, či náhradní rodinné péče?  Nebo naopak potomka již máte a běžně narážíte na situace typu - jak říct ve školce, ve škole či u lékaře, že vaše dítě má dvě maminky nebo dva tatínky? Jak uskutečnit co nejšetrněji coming-out vaší rodiny? Jak instituce v praxi přistupují k nebiologickému rodiči? A na koho se v případě nesnází vůbec LGBT rodiče mohou obracet?  Na co se děti svých rodičů nejčastěji ptají a jak jim to co nejlépe a nejcitlivěji vysvětlit? Jak je dobré přistupovat například k otázkám k otázkám typu: ,,Mami, a kdo je můj táta, jak vypadá, proč ho neznám?“

Hosté:

Patrik Grexa, Magdaléna Skřivánková – rodiče, vedoucí skupiny LGBT* rodičů při Prague Pride

Dominik Migač - dospělý, který vyrůstal se dvěma tatínky

Petra Winette – ředitelka Institutu náhradní rodinné péče

Václav Mertin – dětský psycholog
Petr Kalla - právník