Aktualizovali jsme sekci Přidej se a přihlášku jsme vytvořili i v anglické verzi! Rádi v našem spolku uvítáme nové členy/členky.
Členstvím ve spolku Charlie pomáháte posilovat povědomí o existenci LGBT+ komunity na UK. Děkujeme!

We have updated the section Join us and we created an English version of The Application Form!
By membership in Charlie you help to raise awareness about the existence of the LGBT+ community at the University. Thank You!