,,Podívejte se do čekárny, ne každý je vysokoškolák, co se umí podepsat," zněla slova doktora XY na reakci pacientů na pražskou hygienu. Pacientům vadil přístup hygieny a to v době ještě předtím, než proběhla ona kauza s 30 pražskými homosexuály. ,,U vás mladých selhala prevence; to je tak, když se lidé schází v teplých klubech. čili na pár jediných místech, kde každý očekává něco jiného, jen ne skutečnost," pokračoval doktor XY. Reakce doktora XY mluví za vše. HIV pozitivita se týká čistě gay komunity, neboť jsme jen uskupení promiskuitních hlupáků. O to víc je smutnější, že právě doktor XY rád do takových klubů čas od času zavítá.

Nenávist a argumenty našich nejzapřisáhlejších odpůrců pronikly do naší komunity, ba jen nepronikly - zaryly se každému hluboko z nás pod kůži. Virus HIV si přeci zasloužíme, protože promiskuita je definicí homosexuality už sama o sobě. ,,Buzny se spíš zlikvidují samy. Svou promiskuitou a nemocemi, které s tím souvisí. Je to takový přirozený evoluční proces", komentoval anonymní muž, který rád vyhledává přítomnost ,,mladých, nezženštilých kluků".

Jsme zatracení. Byli jsme zahnáni do kouta, není kroku nazpět. Tahle slepá ulička je propastí pro celou komunitu, což se opět jeví jako nekončící, transcedentní problém s novými výskyty viru Zika. Důvěřivá a naivní společnost si žádá viníky. Kdo jiný tedy, než ta vykroucená a promiskuitní ,,minorita" - tedy my? Nastává čas emancipace, kdy konečně překonáváme trend předešlých let, ono přejímání idejí a zvyklostí emancipovaných komunit ze zahraničí, nýbrž naopak, sami si nyní určujeme svůj vlastní osud, který je konečně v našich rukou.

Panelová diskuze nejen na téma HIV, pořádána spolkem Charlie, z. s., bude chvílí k zamyšlení, zda již není třeba pokročit dál na cestě k emancipaci.

Hosté:
JUDr. Jakub Tomšej, Česká společnost AIDS pomoc
Ph. D. Kateřina Kolářová, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Lukáš Rybníček, Česká společnost AIDS pomoc

Diskuzi bude moderovat Dalimil Černý.

UDÁLOST NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/events/122738224796248/

Vážené členky, vážení členi.

Vážené budoucí členky, vážení budoucí členi.

LGBT aktivisté a aktivistky!

 

Srdečně Vám zveme na v pořadí 13. Valnou Hromadu Charlie, queer spolku Univerzity Karlovy.

Máte jedinečnou šanci podílet se na fungování Charlie, queer spoku UK. Potřebujeme nové a schopné lidi do našich řad!

Neváhejte a přijďte nás podpořit či se sami zapojte do spolku.

Na Valné hromadě se bude volit nové vedení spolku a současně spolek má zájem slyšet názor členů na jeho další směřování.

Program:
1) Volba orgánů valné hromady (předsedající, zapisovatel a volební komise)
2) Zprávy orgánů (statutární zástupce spolku Charlie, zpráva o členství Charlie ve spolcích, tajemník, členové výboru, revizní komise)
3) Schválení účetní závěrky
4) Volba orgánů (prezident, pokladník, revizní komise)
5) Hlasování o změně stanov Charlie (změna sídla spolku)
6) Další body, jejichž zařazení schválí valná hromada

 

Tešíme se na Vás!

Výbor Charlie

CHARLIE NEEDS YOU! <3

Pětice spolků připravila na duben 2016 Měsíc queer historie, seriál jednadvaceti akcí týkajících se minulosti LGBT lidí a jejich situace v českém kontextu. Cílem Měsíce je představit formou přednášek, výstav, projekcí a diskusí paletu pohledů na minulost, které mají společné to, že obohacují její výklad o jednu z dosud marginalizovaných dimenzí.

Měsíce queer historie jsou v některých zemích již klasickou součástí veřejného LGBT  života, v České republice jde však letos teprve o druhý ročník. Po loňském pilotním Měsíci jsme si letos dali za cíl uspořádat akce také v mimopražských regionech a výrazně rozšířit jejich tematický záběr.

A proč duben? V roce 1931 vyšlo v tomto měsíci první číslo časopisu Hlas sexuální menšiny. Chápeme je jako symbolický mezník v pronikání LGBT společenství do českého veřejného prostoru a zároveň jako ilustraci toho, že LGBT historie je podstatně delší, než kam sahá paměť dnes žijících generací.

Těšíme se na setkání na některé z pražských, brněnských či olomouckých akcí Měsíce queer historie.

Podívej se na plakát s programem.

 

Mnozí zlí jazykové rádi tvrdí, že není na co být hrdý za to, jak jsme se narodili. Můžeme je však lehce vyvést z tohoto omylu, neb je na co být hrdý.

A jak začít jinak, nežli něčím pozitivním. Když se řekne gay kultura, okamžitě se nám vybaví travesti. Do této kultury každý z nás spadáme, ať již chceme nebo ne. Formuje naše já, ovlivňuje nás v běžném životě, určuje nám cestu.
Bude mi ctí uvítat naše milé hosty Chi Chi Tornado, Vlastu Wild a Stacey Lyn Gold na panelové diskuzi na půdě FF UK. Budeme diskutovat nad zkušenostmi hostů s travesti, jejich postoji a náhledy. 

Budeme se těšit na každého z Vás, ať už jste členy naší komunity, či jste jen zvědavé duše; všichni budou vítáni. 

Hosté:
https://www.facebook.com/chichitornado?fref=ts
https://www.facebook.com/vlasta.wild?fref=ts
https://www.facebook.com/StaceyLynGold/?fref=ts

Diskuzi bude moderovat Dalimil Matoušek.

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Zveme Vás na VÁNOČNÍ VEČÍREK queer studentského spolku CHARLIE! Bude se konat v pondělí 7. 12. od 20:00 v salonku Café Kampus (dříve Krásný ztráty) na Praze 1. Vstup je samozřejmě zdarma. Akce se ponese v neformálním duchu.

Máme pro Vás rovněž připraven doprovodný program. Můžete se těšit například na již tradiční duhový dort a krátký proslov Prezidenta Charlie nebo na zcela dobrovolnou a originální seznamovací hru. Další podrobnosti k programu budeme průběžně doplňovat. 

Těšíme se na Vás!

Za Výbor Charlie
Miroslav Daniel Marek
---
We invite you to the CHRISTMAS PARTY of the queer student association CHARLIE! Event will be held on Monday, 7 December from 8pm in the Lounge of Café Campus (formerly known as Krásný ztráty) in Prague 1. Admission is free of charge. The event is informal.

We’ve also prepared a programme for the event. You can look forward to the traditional rainbow cake and a short speech by the President of Charlie or a completely voluntary and original get-acquainted game. Further details of the programme will be posted later on this event page.

We look forward to see you there!

For the Board of Charlie
Miroslav Daniel Marek

All films are accompanied by original sound + Czech subtitles or Czech sound and English subtitles.

Charlie se 26.11.2015 zúčastní týdnu diverzity - od 16 do 18 nás najdete v místnosti 104 v budově FF na náměstí Jana Palacha.

Facebooková události

Doufáme, že si do 23. listopadu najdete čas k vyplnění mezinárodního výzkumu, který se ptá na vaši představu o měření inkluze LGBTI lidí (v angličtině).

We hope you will find the time to complete the attached Survey in the next three weeks (October 29 - November 23). The purpose of this Survey is to feed in civil society perspectives to a project being run by UNDP/OHCHR on developing a Global LGBTI Inclusion Index. We need civil society voices to help guide how LGBTI will be measured when it comes to international development!! Survey HERE